Programul de asistenta psiho-sociala Phare Lien

În perioada 1997-1999 RCA, împreună cu alte două organizaţii (ARAS şi AVSI Italia), a derulat un proiect PHARE – LIEN adresat pe de o parte copiilor abandonaţi în spital, iar pe de altă parte celor din familie. Programul de asistenţă psiho-socială derulat în Spitalul Dr. Victor Babeş a cuprins o componentă dedicată copiilor abandonaţi din spital şi o serie de servicii oferite familiilor cu copii HIV+.

Obiectivele proiectului erau identificarea familiilor de origine ale copiilor; obţinerea certificatelor de naştere sau înregistrarea tardivă a naşterii pentru cei care nu erau în evidenţele oficiilor de stare civilă de unde proveneau; reluarea legăturilor cu familia de origine şi reintegrarea în familie. Pentru copiii din familie internaţi în spital se asigurau servicii de consiliere, informare/educare şi advocacy. S-a reuşit identificarea familiilor şi obţinerea actelor pentru majoritatea copiilor abandonaţi (peste 100).De asemenea, s-a asigurat pentru familii consiliere şi educaţie ca şi sprijin în obţinerea drepturilor legale, acordând asistenţă celor peste 100 de copii trataţi în dispensarizare.