Despre noi

Fundaţia “Romanian Children’s Appeal” – România este o organizaţie nonguvernamentală care a început să dezvolte primele sale programe în Spitalul “Dr. Victor Babeş” şi în Căminul Spital Vidra în anul 1994, având ca obiect de activitate înbunătăţirea calităţii vieţii copiilor infectaţi cu virusul HIV. Fundaţia s-a născut ca organizaţie corespondentă în România a Fundaţiei „Romanian Children’s Appeal” Ireland (organizaţie de voluntari irlandezi ce au început activitatea în România în anul 1992)

Iniţial, activităţile desfăşurate au avut ca obiective îmbunătăţirea alimentaţiei a serviciilor medicale şi a serviciilor de îngrijire oferite copiilor cu HIV/SIDA. La început, numeroşi voluntari irlandezi au venit pentru a da o mână de ajutor personalului medical şi de îngrijire. Erau primii ani de după Revoluţie, când copiii seropozitivi erau trimişi din instituţiile de tip vechi/orfelinate în spital. Peste 1000 de voluntari au fost implicaţi de-a lungul anilor în programele desfăşurate de organizaţie.

Romanian Children’s Appeal Ireland fost constituită de voluntarii irlandezi pentru a depăşi o situaţie critică (situaţia copiilor seropozitivi abandonaţi în spitale şi centre de plasament) dar activităţile s-au diversificat în timp pentru a răspunde nevoilor copiilor HIV+ pe măsură ce acestea apăreau. Astfel, s-a ajuns să se fondeze o organizaţie alcătuită din români şi irlandezi – Romanian Children’s Appeal – România (RCA) – care să permanentizeze şi să profesionalizeze activităţile desfăşurate pentru copiii seropozitivi. Pe parcursul anilor specialiştii români au preluat activităţile derulate iniţial de voluntari irlandezi.

Odată cu trecerea timpului, nevoile copiilor s-au schimbat iar RCA şi-a diversificat programele pentru a răspunde acestor nevoi. După ce au fost asigurate nevoile bazale (de hrană, îngrijire, medicamente), esenţiale pentru aceşti copii, s-a trecut la asigurarea unor condiţii pentru educaţie şi pentru petrecerea timpului liber. Astfel, în 1994 a fost dată în folosinţă prima şcoală pentru copiii de la Centrul de Plasament Vidra. În septembrie 2001, pentru a răspunde nevoilor de educaţie ale copiilor s-a dat în folosinţă o nouă şcoală care este încă susţinută financiar de RCA. Programul educativ se desfăşoară în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, personalul didactic fiind asigurat de Inspectoratul Şcolar Ilfov.

Tot pentru copiii din acest centru de plasament, ca şi pentru copiii din Spitalul „Dr. Victor Babeş” au fost organizate anual vacanţe, programe de recreere şi socializare.

În acest timp, pentru copiii seropozitivi ce au dizabilităţi asociate, au fost asigurate servicii de îngrijire şi recuperare speciale. Personal specializat prin stagii de formare în Irlanda şi România lucrează într-un proiect dedicat acestor copii. De altfel, RCA a asigurat pregătirea a peste 30 de persoane ce lucrează cu copiii cu nevoi speciale din Centrul de plasament Vidra.

In iulie 1995, RCA a introdus primul serviciu de asistenţă socială în Spitalul “Dr. Victor Babeş”. Programul de asistenţă psiho-socială s-a concretizat cu crearea Centrului de Consiliere şi Servicii Sociale.

Experienţa acumulată în toţi aceşti ani de activitate în domeniul HIV/SIDA şi în societatea românească a permis Fundaţiei RCA să dezvolte o nouă componentă a programelor sale. Astfel, în 2003 a început proiectul de informare şi sensibilizare HIV/SIDA în şcolile din judeţul Ilfov, proiect desfăşurat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov reprezentat de Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică şi finanţat de Guvernul Irlandei.